ART. 8 (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul(CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale; (9000-12000 companie)
d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (9000-12000 companie)
e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea; (9000-12000 companie)
f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto; (9000-12000 companie)
g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile in vigoare; (9000-12000 companie)
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de inregistrare; (9000-12000 companie)
i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare; (9000-12000 companie)
j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare. (9000-12000 companie)

K) refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului; (9000-12000 companie)

L) refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrității tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (9000-12000 atelier)

(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (4000-6000 companie)
b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore; (4000-6000 companie)
c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (4000-6000 companie)
d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (4000-6000 companie)
e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta; (4000-6000 companie)
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat (4000-6000 companie)
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (4000-6000 companie)
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus; (4000-6000 companie)
k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal; (4000-6000 companie)
l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect (a), nu este calibrat (a) sau sigilat (a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate; (4000-6000 atelier)
o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat (a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto; (4000-6000 companie)
q) conducatorul auto detine mai mult de o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; (4000-6000 conducator auto)
s) operatorul de transport/intreprinderea nu detine inregistrarile privind activitatea unui conducator auto, cel putin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toata perioada de activitate daca aceasta este mai mica de 365 de zile; (4000-6000 companie)
ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel incat informatiile inscrise nu sunt lizibile; (4000-6000 companie)
t) utilizarea incorecta a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice; (4000-6000 conducator auto)
ţ) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, care are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (4000-6000 conducator auto)
u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, rezultand pierderea/alterarea datelor; (4000-6000 conducator auto)
v) numele de familie al conducatorului lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
w) prenumele conducatorului auto lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
x) refuzul de a permite, in cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale unui conducator auto, ale echipamentului/aparaturii de inregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitatii desfasurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de inregistrare; (4000-6000 conducator auto sau atelier)
y) neprezentarea inregistrarilor din ziua curenta; (4000-6000 companie)
z) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente; (4000-6000 companie)
aa) neprezentarea organelor de control a datelor inregistrate pe cartela tahografica, in format electronic, in cazul in care conducatorul auto detine una; (4000-6000 companie)
bb) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curenta sau din cele 28 de zile anterioare celei curente; (4000-6000 companie)
cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice; (4000-6000 companie)
dd) echipamentul/aparatura de inregistrare nu a fost reparata de catre un montator sau atelier autorizat; (4000-6000 compamie)
ee) conducatorul auto nu a mentionat toate informatiile necesare legate de activitatile desfasurate in perioadele de timp in care echipamentul/aparatura de inregistrare nu a facut inregistrari intrucat a fost neutilizabila sau a functionat defectuos; (4000-6000 conducator auto)
ff) numarul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducatorului auto sau numarul permisului de conducere nu sunt mentionate pe raportul imprimat de tahograful digital; (4000-6000 conducator auto)
gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competenta din statul membru in care a avut loc evenimentul; (4000-6000 conducator auto)
hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (4000-6000 companie)

II)conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatură de înregistrare fără a utiliza diagrame tahografice și/sau cartelă tahografică; (4000-6000 conducător sau companie)

JJ) nedescărcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice și din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3). (4000-6000 companie)

KK)depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;(4000-6000 conducător sau companie)

OO)utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat (4000-6000 conducător sau companie)

(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, (avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)
atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
b) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
c) depasirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai putin de 9 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (600-1000 companie)
d) depasirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai putin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (600-1000 companie)
e) depasirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai putin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neintrerupta; (600-1000 companie)
f) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
g) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus,
atunci cand este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
h) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus
zilnic fractionat; (600-1000 companie)
i) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (600-1000 companie)
j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai putin de 4 ore, a repausului saptamanal redus; (600-1000 companie)
k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore, a repausului saptamanal normal; (avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)
l) lipsa organizarii sau organizarea necorespunzatoare a activitatii conducatorului auto ori lipsa
instructiunilor sau instructiuni necorespunzatoare date conducatorului auto astfel incat acesta sa poata sa se conformeze prevederilor legale aplicabile; (600-1000 companie)
m) nedetinerea la bordul vehiculului a unui numar suficient de diagrame tahografice; (avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)
n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hartiei pentru imprimarea rapoartelor de catre
echipamentul/aparatura de inregistrare care nu este omologata sau corespunzatoare tipului de
echipament/aparatura de inregistrare instalat/a la bordul vehiculului; (600-1000 conducator auto)
o) nedepunerea in termen de 7 zile calendaristice a cererii de inlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate; (600-1000 conducator auto)
p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform
prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; (600-1000 conducator auto)
q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice in slotul corect, in
cazul conducerii autovehiculului in echipaj; (600-1000 conducator auto)
r) ora inregistrata de echipamentul/aparatura de inregistrare nu corespunde cu ora oficiala a tarii in care este inmatriculat vehiculul; (600-1000 conducator auto)
s) utilizarea incorecta a mecanismului de comutare a tahografului; (600-1000 conducator auto)
ş) data inceputului sau data sfarsitului utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (600-1000 conducator auto)
t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la inceputul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa
pe aceasta; (600-1000 conducator auto)
ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de inregistrare pe parcursul cursei, daca au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defectiunii; (600-1000 companie)
u) lipsa semnaturii conducatorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital. (600-1000 conducator auto)

y) nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligației de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;(avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)

z) neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării și calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; (2000-4000 șofer/companie/atelier)

aa) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;(avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)

dd) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puțin de 12 ore.(avertisment sau amendă șofer/companie 600-1000)

(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:

a) depasirea cu pana la o ora a duratei zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (avertisment, 250-500 companie sau șofer)
b) depasirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
c) depasirea cu pana la 4 ore a duratei de conducere saptamanale; (250-500 companie)
d) depasirea cu pana la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (250-500 companie)
e) depasirea cu pana la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neintrerupta; (250-500 companie)
f) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (250-500 companie)
g) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic redus; (250-500 companie)
h) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (250-500 companie)
i) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (250-500 companie)
j) diminuarea cu pana la 2 ore a repausului saptamanal redus; (250-500 companie)
k) diminuarea cu pana la 3 ore a repausului saptamanal normal; (250-500 companie)
l) nedetinerea la bordul vehiculului a unei cantitati suficiente de hartie pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare; (250-500 companie)
m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care
permit citirea informatiilor continute; (250-500 companie)
n) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, dar care nu are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (250-500 conducator auto)
o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, fara a rezulta pierderea/alterarea datelor; (250-500 conducator auto)
p) locul unde a inceput sau cel unde s-a sfarsit utilizarea diagramei tahografice nu este mentionat pe
aceasta; (250-500 conducator auto)
q) numarul de inmatriculare al autovehiculului nu este inscris pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfarsitul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (250-500 conducator auto)
s) ora schimbarii vehiculului nu este inscrisa pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
ş) simbolul tarii nu este introdus in echipamentul/aparatura de inregistrare. (250-500 conducator auto)

v) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;(avertisment, 250-500 companie sau șofer)

w)nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (avertisment sau amendă 250-500 lei, companie)

Y)nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;(avertisment sau amendă 250-500 lei, companie).

z)efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare.(avertisment, 250-500 companie sau șofer)

3 COMMENTS

  1. Bună ziua. Care este amenda pentru întreruperea pauzei zilnice reduse de 9 ore având în vedere că în timpul programului zilnic de lucru am efectuat o pauză neîntreruptă mai mare de 3 ore. Pauză 7 ore și 3 min + 1 minut condus +pauză 2 ore. Am mutat un minut mașina de la spatele camioanelor pe locul de parcare

  2. Bună.Este încălcare grava dacă am făcut odihna zilnica fracționat.Respectiv am făcut 7 ore pauza apoi a trebuit sa mut camionul aprox.100 metrii pentru trecerea unui transport agabartic apoi am continuat încă 3 ore de pauza.Multumesc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here