Acasă Colțul camionagiilor Meseria de Șofer Profesionist – FIȘA POSTULUI – ce anume conține?

Meseria de Șofer Profesionist – FIȘA POSTULUI – ce anume conține?

260
0

Se vorbește foarte mult despre contractele de muncă ale șoferilor profesioniști în mediul online, însă la angajare pe lângă contract mai primești ceva la semnat, și anume fișa postului. Fișa postului reprezintă documentul oficial care detaliază sarcinile li responsabilitățile șoferului profesionist în cadrul unei companii de transport. Iată cum arată o fișă a postului generală adresată meseriei de șofer profesionist în România.

CERINTE:

 • studii medii
 • scoala de conducatori auto categoria B+C+E
 • atestat sofer profesionist transport marfa
 • cazier judiciar
 • cazier rutier
 • fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat)
 • 10 clase + scoala profesionala / studii medii
 • experienta de cel putin  ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa
 • cunostinte minime de mecanica auto
 • cunoasterea la nivel conversational al unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza)

OBLIGATII:

La incarcare

 • are obligatia sa asiste la incarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestei operatiuni
 • asista la incarcarea marfii, urmarind numarul coletelor incarcate, marcajul acestora, starea aparenta a ambalajului si a marfii
 • supravegheaza dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe
 • fixeaza si asigura incarcatura (cu chituci, sipci de lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta
 • nu permite incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care autovehiculul nu detine licenta
 • nu incarca vehiculul peste capacitatea utila de transport, urmarind greutatea pe axe precum si respectarea tonajului si gabaritului
 • soferului este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in documentul de transport
 • soferul este obligat sa verifice concordanta dintre documentele de transport (CMR, facturi, avize, carnet TIR) tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou
 • verifica aplicarea stampilei expeditorului pe CMR, in rubrica special destinata acestui scop
 • verifica sau in caz, complecteaza CMR-ul exact si in totalitate, conform conventiei CMR, soferul raspunzand in fata organelor de control de greselile facute
 • este obligat sa preia de la expeditor toata documentatia marfii, in cazul in care constata lipsuri, anuntand imediat dispeceratul
 • daca in urma verificarilor la incarcarea marfii soferul constata nereguli, anunta imediat dispeceratul, care decide cu privire la executarea transportului.

In timpul efectuarii transportului:

 • soferul raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate, orice deteriorare a acestora putand duce la anularea acestora
 • soferul raspunde de integritatea marfurilor transportate
 • raspunde personal in fata organelor de drept de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport
 • tine legatura cu dispecerul care-l coordoneaza direct, transmitand informatii despre desfasurarea cursei
 • are obligatia de a raspunde la mesaje, oferind detalii complete privind situatiile pentru care este apelat
 • la parcarea autovehiculului, soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea
 • are obligatia ca in fiecare zi, pana la ora sa comunice pozitia sa si timpul de conducere pe ziua respectiva
 • sa comunice imediat orice eveniment de circulatie in care este implicat el sau autovehiculul
 • sa comunice imediat ce observa defectiuni ale autovehiculului din dotare
 • sa comunice imediat ce este oprit de organele de control
 • sa comunice imediat ce observa probleme aparute la marfa in timpul transportului, precum si daca apar nereguli la sigiliu
 • realizeaza transportul in conformitate cu prevederile contractuale si a indicatiilor primite de la dispecerat
 • permanent ia masurile necesare efectuarii in conditii optime a transportului in functie de conditiile de drum, atmosferice si cele care sa previna sustragerea marfii

La descarcare

 • are obligatia sa asiste la descarcarea marfurilor, urmarind preluarea marfii de catre beneficiar
 • soferul este direct raspunzator de lipsurile sau deteriorarile aparute daca nu a mentionat la incarcare observatiile sale in scrisoarea de transport
 • verifica confirmarea primirii transportului de catre beneficiar prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica destinata acestui scop
 • verifica inchiderea fara rezerve a carnetului TIR, dupa caz, sau a documentelor vamale
 • verifica primirea actelor care vor dovedi efectuarea intocmai a transportului, daca constata lipsa oricarei act, va anunta imediat dispeceratul si nu pleaca de la locul descarcarii pana nu primeste acest ordin de la dispecer

Documente

 • tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor vehiculului
 • are obligatia ca pe toata durata efectuarii transportului sa asigure existenta la bordul autovehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuata si de prevederile legale in vigoare, respectiv:

a) acte personale (permis auto, atestat sofer, asigurare medicala, vizite medicale, aviz psihologic, carte identitate)

b) acte pentru vehicul (certificate inmatriculare, talon, inspectie tehnica, asigurare auto, carte verde, asigurare marfa, licenta de transport a firmei, copie conforma a licentei, autorizatii de transport,

c) certificate de agreere vamala, diagrame tahograf, foi parcurs) acte marfa (CMR-uri, certificate de calitate, facturi, avize, documente vamale etc)

 • are obligatia de a complecta corect si in totalitate actele care dovedesc efectuarea cursei (foaia de parcurs, deconturi etc)
 • la sosirea din cursa, preda dispeceratului toate documentele cursei primite la plecare si cele dobandite pe parcurs, in vederea justificarii activitatii sale si a autovehiculului pe toata perioada cursei si pentru a deconta avansul primit la plecare
 • la sosirea din cursa, preda diagramele mai vechi de cele care trebuie sa le detina la bordul vehicului, conform legii

Autovehicul

 • atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehiculului, inclusiv anvelopele
 • efectueaza constant si corect intretinerea zilnica a autovehicului, asigurandu-le un aspect agreabil si curat precum si fuctionarea optima a acestora
 • asigura buna functionare si intretinere a autovehiculului, respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice
 • urmareste permanent valabilitatea actelor autovehiculului din dotare
 • aduce la cunostinta conducerii societatii toate reparatiile mijlocului de transport efectuate pe parcursul unei deplasari in vederea trecerii acestora in caietul service
 • urmareste efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune
 • exploateaza autovehiculul in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia
 • are obligatia de a semnala orice defectiune sesizata sau orice functionare anormala a vreunui echipament
 • are obligatia sa ofere detalii despre starea tehnica a mijlocului de transport, a necesarului de piese de schimb sau a altor operatiuni pe care le considera necesare a fi efectuate in vederea functionarii optime a mijlocului de transport
 • soferul este direct raspunzator de integritatea autovehicului pe care il are in primire
 • este obligat sa anunte imediat seful ierarhic superior de defectiunile care apar la autovehiculul pe care il are in dotare
 • intretine si foloseste in scopuri utile societatii inventarul de scule si materiale pe care il are in primire
 • este direct raspunzator de deteriorarea sau disparitia oricaror accesorii primite in dotare
 • imediat dupa terminarea cursei, asigura gararea corespunzatoare a mijlocului de transport
 • in cazul predarii mijlocului de transport unui alt sofer, are obligatia ca mijlocul de transport sa se afle in stare perfecta de curatenie si sa instiinteze celalalt sofer, conducerea firmei si mecanicul despre eventualele probleme tehnice
 • participa la efectuarea reparatiilor la sediul societatii alaturi de mecanici (pentru mijloacele de transport pe care acesta este titular)
 • in cazul accidentelor produse din culpa soferului, acesta va suporta integral sumele care nu se recupereaza de la asigurari

Alte obligatii

 • soferul va cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri
 • soferul va cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la legile de transport in general si la legislatia CMR
 • soferul va cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la timpii de conducere
 • este obligat sa se prezinte la serviciu la ora stabilita, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit
 • este interzis in totalitate consumul de alcool, droguri sau medicamente ce pot reduce capacitatea de conducere
 • nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu acordul sefului de birou
 • se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control
 • soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator
 • este obligat sa respecte termenele de incarcare sau descarcare primite de la disponent, fiind obligat sa anunte imediat dispeceratul de posibile intarzieri
 • soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art. 61A din codul muncii
 • va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou si despeceri
 • va folosi in totalitate itinerariul dat de catre dispeceri
 • va conduce vehiculul in modul cel mai economic posibil, pentru a avea un consum minim de motorina, orice lipsa a acesteia fiind suportat direct de catre sofer
 • este interzis sa foloseasca telefonul de serviciu in interes personal, exceptii facand cazurile speciale, situatie in care plata aferenta convorbirilor in interes personal va fi suportat integral de catre acesta
 • este interzis transportul persoanelor straine in cabina, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina, precum sa urce pe tren sau vapor, cu persoane straine la bord
 • administreaza cu confidentialitate informatiile si datele pe care le-a obtinut pe parcursul activitatii sale si nu va permite persoanelor straine accesul la aceste informatii si date
 • obligatia de a pastra secretul profesional se mentine pe durata a  ani de la incetarea activitatii din cadrul organizatiei
 • este interzis a folosi orice dispozitiv care sa afecteze functionarea corecta a aparatelor tahograf
 • pe langa fisa postului, soferul are obligatia de a respecta si reglementarile prevazute in Regulamentul Intern (R.I.) si orice alte instructiuni de lucru.

PSI

 • participa la pregatirea programului si la instruirile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv in domeniul situatiilor de urgenta
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii in munca si PSI, precum si masurile de aplicare a acestora
 • sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie
 • sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive, fara acordul scris al proiectantului si angajatorului
 • sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau aparitia oricarui pericol de incendiu
 • sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti participanti la locul de munca
 • sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident sau inceput de incediu si sa informeze de indata conducatorul locului de munca
 • sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat
 • sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca
 • sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii si PSI

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.